oplevelsesmarketing
- vi skaber sammenhæng...
marketingoplevelsesmarketing • intern marketing
 
Public Demand Agency er et
af de allerførste oplevelsesbu-reauer, som har specialiseret sig i oplevelsesmarketing i teori og praksis:

Brug os som sparringspartner og oplevelsessnedker fra første idé gennem udvikling og implementering til den endelige opfølgning.Oplevelsesfænomenet er ikke alene et værdifuldt marketing-værktøj, det er også et krav fra forbrugerne. Der er efterspørgsel på helstøbte oplevelser på tværs af brancher og produktgrupper, hos såvel private som offentlige virksomheder. Det er ikke læng-ere tilstrækkeligt at indrykke en dyr Tv-kampagne eller tæppe-bombe landes husstande med tryksager, hvis man ønsker at nå forbrugerne.

Uanset budskab eller produkt-gruppe skal der mere end et lækkert slogan og flotte billeder til, hvis kampagnen skal træn-ge igennem dagens brogede medielandskab. Folk er immune overfor den utrættelige strøm af traditionelle reklamer.

Der skal kobles attraktive op-levelser på budskabet, pro-duktet eller kampagnen – kun herigennem banes vej til en plads ”top of mind”.

Vi er bindeleddet mellem erhvervslivet, underholdnings-branchen, offentlige aktører og private ildsjæle og skaber grund-lag for nye alliancer og samarbej-der, der forener produkt og kommercielle interesser med underholdning og kultur.

Nærmere information:
info@publicdemand.dk

Public Demand Agency • Anders Nielsens Vej 5, 2. tv. • 9400 Nørresundby • fax 96 30 20 07 • info@publicdemand.dk